balu_dhelia

*02.03.2011

IMG_0159_1

3 male, 5 female

 

BAGHIRA

white female

weiss  Baghira  

Baghira 8 weeks

 

BASRAH

pink female

pink  Basrah

Basrah 11 weeks

12115560_850619811717893_6807777280416521176_n

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJAN

green male

grun  Bajan

Bajan laufen2

 

BALU

dark blue male

kornblumenblau  Balu

Balu 11 week  Balou 6 mth 5

 

BRILLIANT BATOU

light blue male

hellblau  Brilliant Batou

Brillant Batou stand

 

BASHIMA

lachs female

lachs  Bashima

mail 8 weeks

 

BELLA GINGER

yellow female

gelb  Bella Ginger

Bella Ginger 11 week  Bella Ginger 11 weeks

 

BERINA SEDNA

purple female

lila  Berina

Berina Sedna 11

 

Common pictures

Antares Welpen 1  egyutt

IMG_0153_1  IMG_0281