33651_158503367523596_100000918010297_280500_5811161_n

*28.09.2010

2 male, 5 female

 

GANGSTER’S PARADISE (Gangster)

prelim ok

72222_162025173838082_100000918010297_298760_148477_n  g

283139_241884375852161_100000918010297_746116_2464132_n  IMG_8979

 

GRACIOUS GENTLEMAN

gracious gentleman  2011-06-15_11-26-51_494[1]

 

GALANT INTRIQUE

miss galant intrique  76488_162958373744762_100000918010297_302828_5025566_n

167919_182287918462419_100000436355421_540940_8040637_n  168927_175575965816336_100000918010297_379898_2161235_n

 

GLITTERATI (Glitter)

give me liberty  180087_10150413090280157_843450156_17293462_118582_n

383276_10150993197160157_843450156_21944922_692555386_n  398768_10151204313055157_843450156_22766973_1856465226_n

 

GOLDEN OPPORTUNITY (Goldie)

golden opportunity  goldie 6

 

GREAT HOPE (Wysh)  HD A/A

great hope  010

Wysh 5 mth 004

wysh 10 mth  wysh 17 mnth 2

 

GOOD LUCK CHARM (Tara) HD A/A

good look charm  Tara 6

Tara 16 mnth 427303_350138968360034_100000918010297_1074874_91443160_n  Tara 16 mnth 425113_350139918359939_100000918010297_1074881_1289468642_n

 

Common pictures

64072_153948331312433_100000918010297_259551_2379481_n  76082_162958590411407_100000918010297_302832_3633362_n

73797_159204474120152_100000918010297_283421_7483252_n  75630_163185397055393_100000918010297_303779_7462461_n